MEDICO 2018 MEDICO 2018
פרטים אישיים

 

כיצד שמעת על הכנס?

דמי הרשמה

הרשמה

רישום מוקדם 
עד ה-25 ביוני 2018

הרשמה מה-26 ביוני ועד יום הכנס

  נציגי וצוותי בתי החולים, מנהלי רכש ולוגיסטיקה בבתי חולים, מנהלי רכש ולוגיסטיקה בקופות חולים, מעבדות, רוקחים, מנהלי מרפאות, הנדסה רפואית, צוותי דימות ופיזיקה גרעינית, טכנולוגיות רפואיות וביוטכנולוגיות

חינם 200 ש"ח
נציגי חברות מכשור רפואי 
וחברות מסחריות 
450 ש"ח + מע"מ 600 ש"ח + מע"מ

לא תתאפשר הרשמה של מקצועות אחרים. החברה שומרת לעצמה הזכות לביטול השתתפות של משתתפים שאינם עומדים בקריטריונים לעיל
 
דמי ההרשמה כוללים:
כניסה לכל הרצאות הוועידה
ביקור בתערוכה
תוכנית הכנס ופריטים מודפסים אחרים (לא כולל מצגות מרצים) 
הפסקות קפה & ארוחת צהריים

תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים
הנחה
סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

פרטים עבור חשבונית\קבלה

יש להכניס 9 ספרות, במידה ות"ז מונה פחות, יש להכניס 000 בתחילת המספר

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין